Naše společnost se zabývá především výrobou reklamních a propagačních předmětů dle individuálního přání zákazníka. Dále se zabýváme dalšími druhy propagace a marketingu  (billboardy, bannery, plakáty, samolepky,vytváření log aj.).

 Reklama je daňově uznatelným výdajem, snižuje základ. Zákon nestanoví maximální limit nákladů vynaložených na reklamu.

Do reklamy spadají i reklamní předměty, jejichž daňovou uznatelnost řeší § 25 zákona o daních z příjmů.